โจทย์

P1. โปรแกรมภาษาอะไรก็ได้ ให้พิมพ์ตัวเลข 1-10 โดยใช้ทั้ง for และ while ลองดูหน่อยนะครับ

P2. อยากได้ตัวเลขที่หารด้วย 2 ลงตัวจากตัวเลข 1-999 พิมพ์ออกทางหน้าจอครับ 🙂

P3.อยากได้ตัวเลขที่หารด้วย 3 ลงตัวจากตัวเลข 999-1 พิมพ์ออกทางหน้าจอครับ 🙂

P4.หาตัวเลขที่มีเลข 2 ลงท้าย ตั้งแต่ตัวเลข 0-2512 ครับ พิมพ์เรียงลำดับ
P5. พิมพ์เลขต่อไปนี้
อยากได้ output แบบนี้นะครับ 🙂
กำหนดให้ n=10
พิมพ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

P6. จำนวนเฉพาะ
กำหนด ค่า N ใด ๆ
ทำอย่างไรจึงจะทราบได้ว่า N เป็นจำนวนเฉพาะ

P7. ใส่คอมม่าตัวเลข 1000
ให้แปลงค่าตัวเลขเต็มบวก เช่น 1234567 ให้เป็น 1,234,567
กำหนด string n = “1234567”

P8. ฟันหนู
เขียนโปรแกรมพิมพ์คำว่า “I Love Programming” (มี ” ด้วยนะครับ ^^)

P9. เกมส์โป้งหยา
เกมส์โป้งหยา
เกมส์โป้งหยาเป็นเกมส์นับเลขจำนวนเต็มบวก 1 2 3 4 ไล่ไปเรื่อยๆ หากตัวเลขใดก็ตามที่สามารถหารด้วย 3 ลงตัว หรือ ลงท้ายด้วยเลข 3 จะต้องพูดคำว่า “โป้ง”
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็มบวก num (num <= 100) เข้ามาแล้วตรวจสอบว่า num เป็นตัวเลขที่ต้องพูดคำว่า "โป้ง" หรือไม่? (ถ้าใช่ตอบว่า YES ถ้าไม่ใช่ตอบว่า NO)

M1. เขียนโปรแกรมนับเลข
input เป็นเลขแบบ Rundom 1,2,6,2,5,2,1,11,2,4,5,1,6,2,6,5,7,1,11,4
output ให้นับว่าเลขแต่ละตัวมีซ้ำเท่าไหร่
เช่น
1 มี 3 ตัว
2 มี 6 ตัวเป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s