Objective-c-0.1


Objective-c

[object method];
[object methodWithInput:input];

output = [object methodWithOutput];
output = [object methodWithInputAndOutput:input];

id myObject = [NSString string];

Java

object.method();
object.method(input);

output = object.methodWithOutput();
output = object.methodWithInputAndOutput(input);

Object myObject = new String();

ตามลำดับ 3 ช่วงคือ
1. การเรียก method
2. การเรียก method ของ object และมีการ return output
3. การสร้าง object ใหม่จาก class ใดๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s