วิธีทำให้ ubuntu debug android device ได้


สำหรับ ubuntu 11.04 natty ลงไปถึง Gusty/Hardy
สร้างไฟล์นี้ /etc/udev/rules.d/51-android.rules
ตามนี้ สำหรับ Dapper ให้เปลี่ยน “usb” เป็น “usb_device”

SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0502", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="413c", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0489", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="091E", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="18d1", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="12d1", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0482", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="1004", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="22b8", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0955", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="10A9", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e8", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="04dd", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0fce", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="19D2", MODE="0666"

แล้วก็ใช้คำสั่ง

sudo chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules

ที่มา http://developer.android.com/guide/developing/device.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s