เขียนไฟล์ (plist) บน iOS


วอนผู้รู้ครับ ผิดตรงไหนเนี่ย ตก case ‘Fail to write to file’ ตลอดเลย

  NSArray *writeTest = [NSArray arrayWithObjects:
             [NSNumber numberWithInt:1],
             @"Test1",
             @"Test2"
             @"Test3", 
             nil];
  if ([writeTest writeToFile:@"test/nextTest.plist" atomically:YES ]) {
    NSArray *readTest = [NSArray arrayWithContentsOfFile:@"test/nextTest.plist"];
    NSLog(@"%@", readTest);
  } else {
    NSLog(@"Fail to write to file");
  }

edit

แก้ได้แล้วครับ ต้องเป็นแบบนี้ครับ ขอบคุณ @sitdh
เนื่องจากมันเป็น iOS แล้ว Directory ที่เขียนลงไปได้ต้องเป็น Document Directory ของแต่ละ App เท่านั้น

- (NSString *)documentDir {
  return [NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, NSUserDomainMask, YES) lastObject];
  
}
- (NSString *) filePath {
  return [[self documentDir] stringByAppendingPathComponent:@"test.plist"];
}
- (void) saveData {
  NSArray *writeTest = [NSArray arrayWithObjects:
             [NSNumber numberWithInt:1],
             @"Test1",
             @"Test2",
             @"Test3", 
             nil];
  if ([writeTest writeToFile:[self filePath]atomically:YES ]) {
    NSArray *readArray = [NSArray arrayWithContentsOfFile:[self filePath]];
    NSLog(@"%@", readArray);
  } else {
    NSLog(@"Fail to write to file");
  }
  
}
Advertisements

4 thoughts on “เขียนไฟล์ (plist) บน iOS

   • เหตุผลเพิ่มเติมนะครับ

    ในโครงสร้างของ app จะเห็นว่ามันมีหลายไดเรคทอรี่ ซึ่งแต่ละไดเรคทอรี่ก็มีประเภทการใช้งานต่างกันออกไป สาเหตุที่โดนบังคับให้เขียนข้อมูลใหม่เข้าไปภายใต้ Documents ก็เพราะจะเป็นเพียงไดเรคทอรี่เดียวที่ iTunes จะทำ backup ให้ครับ

   • เหตุผลเพิ่มเติมนะครับ

    ในโครงสร้างของ app จะเห็นว่ามันมีหลายไดเรคทอรี่ ซึ่งแต่ละไดเรคทอรี่ก็มีประเภทการใช้งานต่างกันออกไป สาเหตุที่โดนบังคับให้เขียนข้อมูลใหม่เข้าไปภายใต้ Documents ก็เพราะจะเป็นเพียงไดเรคทอรี่เดียวที่ iTunes จะทำ backup ให้ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s