ตัวอย่างคำสั่ง alias + bash_profile


alias เป็นคำสั่งที่ทำให้เราจำลองคำสั่งของเคร่ืองเดิมเป็นคำสั่งใหม่ที่เราตั้งเอง
โดยเราต้องระวังไม่ใช้ไปทับกับคำสั่งเดิมของเครื่องเอาเอง
แต่ว่าอันนี้เช็คง่ายๆ
โดยสมมุติเราต้องการ คำสั่ง showhidden สำหรับแสดงไฟล์ซ้อนใน Finder(บน Mac)
ก็ลองพิมพ์ไปเลยว่า

$ showhidden

อาจจะพิมพ์แค่ไม่กี่ตัวแล้วกด tab ดูถ้ามันกดไม่ได้แสดงว่าไม่มีคำส่ังนี้แล้ว
ถ้าเพื่อความชัวล์อยาก enter ดูก็จะได้ว่า

-bash: showhidden: command not found

แสดงว่า command ชื่อนี้ไม่มีอยู่เอามาใช้ได้เลย

วิธิใช้ก็

alias command=""

ตัวอย่าง

alias showhidden="defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;killall Finder"

โดยคำสั่ง defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;killall Finder
เป็นคำสั่งเต็มสำหรับแสดงไฟล์ซ่อน ใน Finder เราก็จัดการ alias มันสั้นๆ เหลือแค่ showhidden เท่านั้นพอ

ตัวอย่างการใช้งานจริงใน .bash_profile ของผม

export PS1="\T:\W $ "

#alias for 'ls' with color
alias ls="ls -GF"
alias ll="ls -lGF"
alias la="ls -alGF"

# remount file that form windows and may not be show on finder
# this will remove '@' form drwxr-x-r-x@  it may not good for every file
# use only on folder that you can not see it on normal Finder mode. Good luck 🙂
# usage 'windirshow '

alias windirshow="xattr -d com.apple.FinderInfo"

# show hidden file on finder or hide it.
alias showhidden="defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;killall Finder"
alias shownormal="defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE;killall Finder"
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s